Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Oorzaken van ziektes opsporen met Prognos®
Patiënten hebben vaak een heel scala van verschijnselen. Ook wordt hun soms het etiket van een bepaalde ziekte opgeplakt. Maar al te vaak is het moeilijk de oorzaken te achterhalen en vervallen we in symptoombestrijding. Dit leidt tot chronische klachten, en soms komen mensen helemaal niet meer van die klachten af.

De essentie van effectieve therapie is te achterhalen wat de diepe oorzaken van deze klachten zijn en vervolgens te bepalen met welke maatregelen we deze oorzaken kunnen opheffen. Eric van Schijndel heeft de Prognosmodule IDT 3.0 (Integrale Diagnose en Therapie) ontwikkeld, waarmee men op een logische, eenvoudige, snelle en zeer betrouwbare manier de juiste diagnose stelt, de diepste oorzaken achterhaalt en een effectieve behandeling vaststelt. Hierdoor is de behandelaar in staat oorzaken op te heffen en verdwijnen de klachten definitief. In korte tijd heeft deze module wereldwijd veel enthousiaste gebruikers gekregen.


IDT Module Prognos aanschaffen
Met behulp van PROGNOS en de nieuwe "Integrale Diagnose- en Therapiemodule" (IDT) kunnen de oorzaken van de klachten snel en betrouwbaar worden opgespoord. Op basis daarvan kan voor een effectieve therapie worden gekozen. Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012