Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Ruimtevaart technologie        
Oosterse wijsheid                    
Regulier en alternatief              
Diagnose en Therapie                
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
High tech gezondheids computeranalyse systeem
Het meetsysteem Prognos helpt u bij het stellen van een diagnose, en van tevoren kan worden vastgesteld of een bepaalde behandeling zal leiden tot het gewenste resultaat.

De reguliere gezondheidszorg in de welvarende landen staat op een hoog niveau en boekt goede resultaten. Desondanks zijn er patiënten die nauwelijks vooruitgaan, ondanks intensieve behandeling. Andere patiënten knappen op maar kampen later met andere kwalen. Veelal worden er slechts symptomen bestreden en is er te weinig tijd of aandacht voor preventie en de oorzaken achter de symptomen. Prognos en de kennis van de meridianen uit de acupunctuur kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Naast het opsporen van de oorzaak, waardoor er gericht middelen kunnen worden gegeven, kan er van te voren worden vastgesteld of een middel bij de individuele patiënt wel het gewenste effect heeft. Van te voren kan worden bepaald hoe alle organen en lichaamsstelsels erop reageren. Vaak denken we namelijk dat we de oorzaak aanpakken terwijl we juist de strijd aanbinden met een gevolg. De diagnose is veelal een omschrijving van wat we zien, terwijl dit niets over de oorzaak zegt. De behandeling kan dan niet anders zijn dan symptomatisch. Dit komt bij zowel reguliere als alternatieve behandeling voor. Prognos streeft naar het integreren van complementaire en reguliere geneeswijzen, het opsporen van oorzaken achter symptomen en het inzetten van effectieve therapie.

Het meetsysteem Prognos stelt bij klachten vast welke meridianen zijn verstoord, waardoor dit is ontstaan en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen, en de logica van het Westen, waar men graag wil "weten door meten" met behulp van moderne computertechnologie en microchips. Het doel is de oorzaak van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden, opdat klachten definitief verdwijnen. Bovendien kan Prognos worden toegepast om de gezondheid van mensen te bewaken en te bevorderen.

Citaat van Prof.Dr.med. V. Polyakov tijdens zijn Prognos voordracht in de Sporthochschule in Keulen op 3 Oktober 2002:

Ondanks mijn leeftijd van 57 jaar, zou ik nog ogenblikkelijk naar Mars vliegen, maar alleen met de permanente controle van Prognos!
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012