Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Ruimtevaart technologie        
Oosterse wijsheid                    
Regulier en alternatief              
Diagnose en Therapie                
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2019
Oosterse wijsheid in Westerse verpakking
De acupunctuurlogica van de Chinezen is gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen. Er zijn 76 meridianen, waarvan de 12 hoofdmeridianen, die zowel links als rechts in het lichaam aanwezig zijn, het fundament vormen. Als er geen verstoringen zijn, stroomt de energie ongehinderd door deze 24 meridianen en is een mens gezond. Treedt er in een van de energiestromingen een stagnatie op, dan ontstaan er op den duur klachten.

De Chinezen gebruikten door de eeuwen heen subjectieve methodes, zoals polsvoelen, om de toestand van de meridianen te bepalen. In het Westen willen we graag weten door meten en objectief het een en ander vaststellen.
PROGNOS overbrugt de kloof tussen het intuïtieve en energetische voelen en het rationele en anatomische denken.

Tot nu toe spraken de regulieren Latijn en de alternatieven Chinees. Met Prognos kunnen beide werelden elkaar verstaan.


PROGNOS meet de energietoestand van de meridianen met behulp van moderne computertechnologie. De toestand van de 12 hoofdmeridianen wordt vervolgens zichtbaar op het beeldscherm.

Op die manier kunnen we objectief en reproduceerbaar vaststellen hoe de energietoestand van de meridianen is en waar blokkades in de energiestromingen zijn. Daarna wordt vastgesteld door welke oorzaak. Als de oorzaak(en) bekend zijn dan kan de juiste therapie exact bepaald worden.Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012