bij Prognos Nederland BV
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Actueel

De volgende evenementen staan op de agenda:

Prognos specialist workshop
Date:04-11-22
Description:Speciaal voor de (ervaren) gebruikers de Prognos specialist cursus. Eric van Schijndel geeft in zijn trainings locatie in Den Haag deze workshop om verschillende manieren van interpreteren te begrijpen en ter plekke te oefenen. Neem ook uw Prognos apparatuur mee. Aanmelden via info@nceg.nl
Location:Den Haag
Address:Abdis Badelogehof 8
City:2544 NX   2544 NX Den Haag
Telephone:+31(0)174 670590
website  
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012