Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Meten met Prognos in de praktijk.
Op de begin en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald.

Techniek.
Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm
verschijnen. De meetruis wordt weggefilterd en de computer berekent de meridiaanwaarde.

Het meetbereik gaat van 20 k Ohm tot 60.000 k Ohm, waardoor het ook mogelijk is om zwaar zieke patiënten te meten. De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand. Bij een weerstand van 1000 k Ohm is de meetduur 18 mseconde. Bij een weerstand van 20.000 k Ohm is de meetduur 150 mseconde.
De stroombelasting op de huid is 455 miljardste Wattseconde.
Hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed, wat bij andere systemen wel het geval is. Het systeem heeft een meetafwijking van 0,25% (absolute reproduceerbaarheid vgl. Prof. F. Popp; Erfahrungsheilkunde, januari 2002). In tegenstelling tot de meeste andere systemen wordt het acupunctuurpunt niet mechanisch of elektrisch belast. De meetstroom bedraagt slechts 0,4 microampère, en de meetstift is verend gelagerd, waardoor de meetdruk altijd 80 gram altijd constant en de meting volledig reproduceerbaar is.
Door de minimale mechanische druk en de zeer geringe meetstroom is een optimale betrouwbaarheid en dus herhaalbaarheid van de meting gewaarborgd. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektrosmog door het gebruik van een 1,5 volt accu. Dankzij deze factoren zijn de meetgegevens objectief en reproduceerbaar.


Software
De software is volledig in het Nederlands en ook het bij de IDT module horende handboek is in het Nederlands. Grafieken en interpretaties.
Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met wiskundige algoritmen omgezet in grafieken. De basis van de Prognos-software wordt gevormd door 20 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patiënten geslachts en leeftijdspecifiek is gedefinieerd. Op het beeldscherm is daardoor zeer nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen en welke te veel of te weinig energie hebben.De eerste meting betreft altijd een hoofdmeting.
Deze meetreeks van de 12 hoofdmeridianen duurt ongeveer 1 minuut. De hoofdmeting geeft inzicht in de conditie van de patiënt in gecompenseerde toestand - dat is de toestand waarin de patiënt verkeert als deze de praktijk binnenkomt en het lichaam de verstoringen zo veel mogelijk heeft gecompenseerd. Een deel van deze compensatie kan worden opgeheven door stimulering van het acupunctuurpunt Du Mai 20 (boven op het hoofd) met
een speciaal ontwikkelde biokam. Met deze "provocatie" wordt tijdelijk veel energie toegevoegd ( op gang gebracht), waarna een tweede meting plaatsvindt. Door nu de vervolgmeting te vergelijken met de hoofdmeting kan worden vastgesteld waar de energiestroom is geblokkeerd en waar zich de grootste blokkeringen daadwerkelijk bevinden.In de loop van de behandelingen kunnen alle grafieken over elkaar heen worden geprojecteerd. Met behulp van de therapiecontrole van Prognos hebt u dan een permanente bewaking van het verloop van de genezing. Dit houdt in dat u met Prognos beschikt over een kwaliteitscontrole van de therapie.Zodra vaststaat wat er is verstoord, kan door middel van vervolgmetingen met Diagnose Frequentie Spectra worden bepaald waardoor deze verstoring is opgetreden. Daarna wordt er met Therapie Frequentie Spectra gemeten om te zien waarmee deze verstoring(en) op te heffen is (zijn). De diagnose- en therapiesignalen worden toegdiend via een hoofdtelefoon. Op het beeldscherm verschijnt heel duidelijk welke oorzaken dienen te worden behandeld.

Een aantal signalen zijn gedigitaliseerd en komen als zodanig uit de computer, waardoor er geen testampullen meer nodig zijn. In de toekomst zullen deze modulen met diagnose- en therapiesignalen steeds verder worden uitgebreid. Uiteraard kunt u "eigen" middelen gewoon blijven meten. U kunt ook bij ons uw middelen laten digitaliseren.

Diagnose en therapie.
Het lichaam van de patiënt is diens eigen betrouwbare en niet te beïnvloeden meetinstrument. Bij het testen van diagnoseampullen, nosoden, homeopatische middelen, orthomoleculaire middelen, tandtechnische materialen, reguliere medicatie of welk ander middel dan ook, registreert en documenteert Prognos de reacties. Door de 24 meridianen te meten (nu ook mogelijk met 6 meridianen meten aan de hand) met de diagnose frequentie spectra van de 19 hoofdoorzaken volgens Eric van Schijndel en de in Duitsland door Dr. M. Doepp ontwikkelde digitale testset, kan de oorzaak van de klacht van de individuele patiënt worden gediagnosticeerd. Aan de hand van passende therapiemiddelen, zoals nosoden, homeopathische en orthomoleculaire middelen en alle andere therapeutische middelen die een individuele therapeut heeft of graag gebruikt, kan de juiste therapie worden bepaald. Welke therapie er ook wordt toegepast (acupunctuur, homeopathie, reguliere geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, NEI, reiki, chiropractie, tai chi, chakratherapie, etc.), als u voor en na de behandeling een Prognos-meting verricht, kunt u het effect exact aantonen. Bovendien kunt u zien hoe iedere patiënt afzonderlijk op elke maatregel reageert. Van elk middel kan apart zichtbaar worden gemaakt hoe elke meridiaan op dit middel reageert, waardoor eventuele ongewenste effecten van te voren worden gesignaleerd.

Alle therapieën die er bestaan zijn te combineren en toe te passen met Prognos.Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012