bij Prognos Nederland BV
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Over ons
Prognos Nederland BV is gevestigd in Numansdorp en importeert Prognos apparatuur voor de BENELUX maar is ook actief in andere landen. De algemeen directeur en eigenaar is Martin Möhrke.

Prognos Nederland BV werkt nauw samen met zijn leverancier en diverse artsen, wetenschappers en universiteiten werweldwijd. (zoals de universiteit van Türingen(D) Teeside (UK), en CUJAE Cuba's leading scientific university e.a.).
Wereldwijd streeft Prognos ernaar het systeem continu aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen.
Intensieve samenwerking tussen wetenschappers zoals Dr. Alexej Rozanov, Alexander Popp, Dr. Dr. Cimbal en mensen uit de praktijk zoals Prof. Dr. med. Jürgen Kleditzsch, Prof. Dr. med. dent. Gerd Volland, Dr. Johannes Wilkens, Eric van Schijndel (acupuncturist) zorgen ervoor dat het Prognos systeem optimaal praktisch toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd is.
Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst in de dagelijkse praktijk.

Het doel van Prognos Nederland BV & de eigenaar Martin Möhrke is dat er binnen 3 jaar in Nederland 200-300 professionele praktijken zijn die op de juiste manier met Prognos werken.
Hierdoor worden de "complementaire" geneeswijzen voor het eerst verheven tot een volwaardige energetische geneeskunde, die als mogelijkheid voor iedere patiënt beschikbaar is naast de bestaande reguliere zorg.
Op termijn leidt dit ertoe dat iedere huisarts en specialist een patiënt die gebruik wil maken van energetische geneeswijzen, naar een goede Prognos praktijk bij hem/haar in de buurt kan sturen.
Deze praktijken zijn op internet te vinden.

Tevens streeft Prognos Nederland BV ernaar dat het Prognos systeem algemeen geaccepteerd wordt, ook door de reguliere gezondheidszorg.
Dit zal worden bereikt door publicaties, waarin uitgelegd wordt hoe het systeem werkt, wetenschappelijk onderzoek, samenwerking tussen alle praktijken die met het systeem werken en effectieve behandelingen met veel tevreden patiënten.

Prognos Nederland BV levert computer analyse diagnose- en therapiesystemen, advies op maat voor de individuele praktijk en zorgt voor het integreren van het aangeschafte Prognos systeem in de reeds bestaande werkwijze.

Als u een systeem aangeschaft heeft bent u verzekerd van professionele begleiding, support en training om het systeem optimaal te kunnen benutten.
U krijgt tijdens de installatie uitgebreide uitleg en digitale handboeken zodat u prima met het systeem kunt werken. Na enkele weken krijgt u een gratis stage middag in een professionele praktijk, om meer uit het systeem te halen. Prognos Nederland BV organiseert in samenwerking met de NAEG gebruikersdagen, waarvan u tegen betaling gebruik kunt maken en alle mogelijkheden van het systeem leert kennen. Deze dagen gaan over specifieke onderwerpen zoals: Interpretaties, gebits module, statistiek module, interpretatie module, therapie module, vitaloNUTRI module (voeding, allergie en intollerantie), oorzaken van klachten vaststellen (IDT module) en casuïstiek.

De Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) organiseert een basis opleiding van 7 dagen waarmee u het optimale uit het Prognos systeem kunt halen.
Deze cursus is vooral praktijk gericht en speciaal bedoeld voor behandelaars die een prognos systeem hebben of willen aanschaffen of meer willen leren over energetische geneeswijzen. Zie voor meer informatie www.naeg.nl.

Onze technische dienst is continu bereikbaar en stelt alles in het werk om zsm eventuele problemen op te lossen.
Hierbij kunnen we opmerken dat er vrijwel nooit hard- en software problemen zijn. Onze ervaring is dat in het begin storingen en problemen meestal het gevolg zijn van onervarenheid of windows onregelmatigheden. In de praktijk zijn deze problemen bijna altijd eenvoudig telefonisch op te lossen.
Als u een soft- en hardware contract heeft staan wij er voor garant dat in geval van storing binnen 48 uur het systeem gerepareerd of vervangen is.

Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012