Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Voordelen van Prognos
 • Prognos stelt bij klachten vast welke meridianen verstoringen vertonen, waardoor deze storingen zijn ontstaan en waarmee ze te verhelpen zijn.
 • Prognos meet in 1 minuut nauwkeurig en reproduceerbaar de energetische toestand van de meridianen.
 • Prognos is ISO 9001 en ISO 13 485:2012 gecertificeerd.
 • Prognos maakt het mogelijk om oorzaken en gevolgen te onderscheiden waardoor de oorsprong van de klachten wordt behandeld en er geen symptomen meer hoeven te worden bestreden.
 • Prognos is toepasbaar in elke praktijk, ongeacht welke klachten behandeld worden.
 • Prognos is op dit moment koploper in de markt en werkt internationaal samen zowel regulier als complementair.
 • Prognos is het enige systeem dat fysiek en aangetoond betrouwbare informatie verstrekt.
 • Prognos geeft alle geregistreerde meetwaarden duidelijk weer in grafieken en diagrammen.
 • Prognos is ontwikkeld door wetenschappelijke feiten uit de ruimtevaartgeneeskunde, moderne computertechnologie en praktijkervaringen te combineren met kennis van acupunctuur.
 • Prognos is geschikt voor iedere medicus en therapeut, als zelfstandig opererend systeem of als aanvulling op bestaande systemen.
 • Prognos is ontwikkeld in de ruimtevaartgeneeskunde en onderging een extreme duurzaamheids en kwaliteitstest tijdens de 438 dagen durende ruimtevlucht van Prof. Dr. Valery Polyakov, arts.
 • Prognos is een objectief meetsysteem, waarvan de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid wetenschappelijk is bewezen.
 • Prognos is opgebouwd uit softwaremodulen die specifiek aanvullend zijn voor verschillende specialisaties, zoals de gebitsmodule die de behandelaar in staat stelt om gebitsproblematiek tot in detail uit te zoeken.
 • Prognos wordt steeds verder ontwikkeld, gebaseerd op wetenschap en praktijk ervaringen. Steeds meer logische modules worden ontwikkelt om aan verschillende behoeften van behandelaars te voorzien.
 • Prognos is geen radionisch, radionica gebaseerd of random number generator.
Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012