Prognos voor professionals
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
High-tech gezondheids computeranalyse systeem
  • Prognos is geschikt voor iedere medicus en behandelaar die patiënten in zijn praktijk behandelt.
  • Prognos is geschikt voor drukke praktijken, waarbij metingen door assistenten kunnen worden uitgevoerd.
  • Prognos is geschikt voor het snel vaststellen van een diagnose en een bestendig behandelresultaat.
  • Prognos is geschikt voor de begeleiding van (top)sporters.

Prognos is bij uitstek geschikt voor de preventieve gezondheidszorg.

Prognos is geschikt om in het bedrijfsleven het ziekteverzuim op een effectieve manier terug te dringen.
Prognos is zeer geschikt om te bepalen welke onderzoeken (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) prioriteit hebben.
Prognos is geschikt om de kosten in de gezondheidszorg te beheersen.

Prognos kan worden gebruikt als zelfstandig opererend systeem of als aanvulling op bestaande systemen.

Prognos past in uw praktijk, ongeacht de therapie die u toepast.
Met Prognos kunt u de oorzaak van de bestaande klachten vaststellen.
Bovendien kunt u van tevoren exact het effect bepalen van de middellen die u wilt gaan inzetten.

Prognos maakt het mogelijk oorzaken van klachten op te heffen en minder symptomen te bestrijden waardoor op lange termijn een blijvend resultaat verkregen wordt.

Prognos is gebaseerd op wetenschappelijk aangetoonde reproduceerbare metingen en is geen radionica.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012