De Prognos Vital - Scan
breng uw ziekteverzuim drastisch terug
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
PROGNOS - Vital - Scan (PVS) voor Arbo diensten en bedrijven

Om de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de cliënt te bepalen wordt een Vitaliteits-Scan uitgevoerd met behulp van PROGNOS. PROGNOS is een computer-analyse-systeem uit de ruimtevaartgeneeskunde.
Daarnaast wordt met de vitaloCARDIO vast gesteld hoe het met de hart en bloedvaten gesteld is, alsmede of iemand "stress" heeft. Meer informatie over de vitaloCARDIO vindt u op deze pagina.
Infraroodscreening is ook een interessante screeningsmethode. Hiermee kan de behandelaar of coach ook gericht te werk gaan.

Waarom een Vitaliteits-Scan?

Bij energetische geneeskunde gaan we er van uit dat functionele stoornissen primair veroorzaakt worden door een energetische onbalans van lichaam en/of geest. Met behulp van de PVS kunnen we vroegtijdig energetische verstoringen opsporen, terwijl er nog geen klachten en symptomen zijn. In dit stadium kunnen we preventieve maatregelen nemen om klachten te voorkomen. Bij reeds aanwezige klachten toont de PVS aan welke systemen in ons lichaam verstoord zijn, waardoor die ontstaan zijn en waarmee deze verstoringen te verhelpen zijn. Het doel is zo veel mogelijk oorzaken van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden. Hierdoor wordt een blijvend resultaat op lange termijn verkregen. Oorzaak en gevolg zijn soms nauw verbonden. Bijvoorbeeld een vitamine/mineralen tekort of een hormoonbalansstoring zijn veelal een gevolg, maar kunnen ook primair optreden. Een allergie kan het gevolg zijn van een darmdysbiose, wat het gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is ontstaan door een verzwakt immuunsysteem t.g.v. een longontsteking na onverwerkt verdriet. Met behulp van de computermetingen kunnen we vaststellen wat de diepste oorzaken van de klachten is en welke oorzaak als eerste behandeld moet worden om een definitief goed behandelresultaat te verkrijgen.

Veel voorkomende klachten, zoals slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, depressiviteit, allergieën, stress, huidklachten, ontstekingen en hormoonstoringen ontstaan door een (andere) diepliggende oorzaak, die een energetische onbalans heeft veroorzaakt. Door deze oorzaak op te sporen en te behandelen verdwijnen de klachten definitief. De meest voorkomende oorzaken, die tot uiteenlopende verschijnselen en klachten kunnen leiden zijn: pathogene schimmels, virussen, bacteriën en parasieten, toxische belasting (gifstoffen), geopathie/elektrosmog, littekenstoring, gebitsklachten, psyche/emoties, hersenkernen (chronische emoties), miasmata (aanleg), chakras (energiestromen), hormoonstoring/neurotransmitters, vitaminen/mineralen/aminozuren tekort, matrixstoring (basis-bio-regulatie-systeem), basisbehoeften, allergie/NAVO, imuunsysteem, autonome zenuwstelsel. Of deze oorzaken aanwezig zijn en welke systemen ze storen kunnen we aantonen met de PROGNOS - Vital - Scan. Bovendien kan het computeranalyse systeem bepalen, waarmee we deze oorzaken op kunnen heffen.

Hoe wordt de PROGNOS - Vital - Scan uitgevoerd?

De cliënt krijgt één elektrode om de pols en vervolgens wordt door de behandelaar met een meetstift op bepaalde punten van de handen en voeten gemeten. Deze punten corresponderen met allerlei organen, functies en systemen in het lichaam.

Het lichaam van de cliënt is zodoende zijn eigen betrouwbare en niet te beïnvloeden meetinstrument. De door de computer geïnterpreteerde meetwaarden geven aan in welke toestand de organen, functies en systemen verkeren. De te meten punten zijn de in- en uitgangspunten van de meridianen, zoals die reeds in de acupunctuur beschreven werden. Bij lange ruimtevluchten (zoals de MIR vlucht van 432 dagen) meten de astronauten dagelijks al deze punten. Aan de hand van de meetgegevens worden de energieën van de meridianen die uit balans zijn gecorrigeerd. Op deze manier blijven de astronauten gezond en het gestel geestelijk en lichamelijk in balans. De te meten energiewaarden (van de 24 hoofdmeridianen) corresponderen ieder met een bepaald orgaan, een functioneel systeem, een wervel, een gebitselement, een chakra, een emotie en een bepaald deel van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten). Het energetisch systeem is zodoende alomvattend en elke aanwezige storing kunnen we hierin terugvinden. Met behulp van het interpretatie programma van de PVS kunnen we exact bepalen wat er in het lichaam verstoort is . Door de "Integrale Diagnose- en Therapie" module van het PROGNOS - systeem in te zetten kunnen we aantonen door welke oorzaken deze verstoringen ontstaan zijn. Bovendien kunnen we met deze module bepalen hoe we de gevonden verstoringen op kunnen heffen en het lichaam weer in balans kunnen brengen. Van iedere te nemen maatregel kan nauwkeurig van te voren het effect bepaald worden.

De gehele meting is voor de patiënt niet belastend en kan in 10 - 30 minuten plaats vinden, afhankelijk van de uitgebreidheid en de ernst van de klachten. De meting wordt uitgevoerd met een minimale stroom, een constante druk van de meetstift (verend gelagerd) en met een computergestuurde meetsnelheid van 400 metingen per punt in 0,2 seconde (waarvan de computer het gemiddelde bepaald). De metingen zijn reproduceerbaar en herhaalbaar, waardoor de meetresultaten objectief en betrouwbaar zijn. Alle meetresultaten zijn duidelijke in grafieken en diagrammen op het beeldscherm zichtbaar, kunnen uitgeprint worden, zijn op te slaan op een cd of te verzenden per e-mail. De computer slaat alle gegevens in het programma op, zodat vervolg- metingen na verloop van tijd vergeleken kunnen worden met de eerdere metingen en het effect van het interventie plan zichtbaar wordt.

De vitaloCARDIO HRV meting

Als men deze inzichten heeft doet men een meting met de vitalCARDIO, welke vast stelt hoe het gesteld is met de sympaticus en para-sympaticus en hoe het adaptatie vermogen is van het hart. Als de gegevens verwerkt zijn dan komt uit de computer gericht advies voor de cliënt. Met de verkregen informatie kan gericht actie ondernomen of doorverwezen worden naar een specialist indien dit nodig geacht wordt.

Wat als we de PROGNOS - Vital - Scan uitgevoerd hebben?

Aan de hand van de meetresultaten kunnen we nauwkeurig vaststellen welke maatregelen preventief kunnen werken of reeds aanwezige klachten kunnen verhelpen. De te nemen maatregelen kunnen bestaan uit: aanpassingen van leefstijl en eetgewoonten, gericht dieet, andere adviezen voor het dagelijks leven, Vital-Frequentie druppels (stimuleren het herstel van gezonde functies en elimineren ziekmakende factoren), orthomoleculaire middelen (vitaminen/mineralen/aminozuren, planten en kruiden- extracten), bioresonantie, emotionele therapie en coaching Het uiteindelijke doel is het energetisch evenwicht te herstellen, waardoor de cliënt weer volledig geestelijke en lichamelijk in balans is en optimaal functioneert.

Wij geven graag een demonstratie bij u in uw bedrijf of kunnen u in contact brengen met bedrijven die deze methodiek(en) toepassen.
Ook kunt u één van onze informatieavonden bezoeken, waar uitgebreid alle mogelijkheden worden gedemonstreerd.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012