Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Ruimtevaart technologie        
Oosterse wijsheid                    
Regulier en alternatief              
Diagnose en Therapie                
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2015
Regulier en alternatief
Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. Er zijn al lang verstoringen voordat iemand verschijnselen krijgt. Deze verstoringen zijn in de energiestroom van de meridianen al te constateren voordat er symptomen zijn. Het reguliere circuit verwijt de alternatieven vaak de diagnose op niets te baseren. De alternatieven zeggen vaak dat men regulier slechts symptomen bestrijdt. In werkelijkheid doen ze beiden dagelijks ook zelf wat ze elkaar verwijten. Alternatief worden er ook veel symptomen bestreden en regulier is de diagnose ook vaak op een veronderstelling gebaseerd of probeert men een medicament uit om iets aan te tonen of uit te sluiten.

Samenwerking en preventie is de toekomst.

De 24 hoofdmeridianen (links en rechts 12), zoals de Chinezen die beschrijven, hebben ieder een relatie met een bepaald orgaan, een gebitselement, een emotie, een lichaamsstelsel, een chakra, een energiestroom in het verloop van de meridiaan en een deel van het bewegingsapparaat (tabel 1 en 2).

Zo correspondeert de levermeridiaan met de lever, de hoektanden, boosheid en frustratie, de eiwitstofwisseling, het kruinchakra (chakra 11), de energiestroom in het verloop van de levermeridiaan, een deel van de knie en de ogen.


Een verstoring van de dunne of dikkedarmmeridiaan kan leiden tot huidklachten, allergieën, slijmvlies en holteproblemen, longklachten, verstoring van tonsillen, storingen in bijnieren, lever en alvleesklier.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden.

Welke verschijnselen het sterkst optreden of welke gebieden het ernstigst worden getroffen kan van individu tot individu sterk verschillen. In elke meridiaan kan een volheid (exces) of een leegte hebben (deficiëntie) optreden. Een exces of een deficiëntie heeft specifieke gevolgen voor de desbetreffende meridiaan. Dit kunnen we duidelijk constateren aan de hand van de corresponderende emoties die optreden (tabel 3). De hoofdemotie van, bijvoorbeeld, de galblaasmeridiaan is verbittering, een energetische volheid veroorzaakt schuldgevoelens, terwijl een energetische leegte woede stimuleert. Het positieve kenmerk van de galblaasenergie is nadenkend. Elke meridiaan correspondeert met een van de 13 chakra's, zoals die zich in dit aquariustijdperk representeren. Een geblokkeerde energie van een meridiaan zou kunnen duiden op een storing in het corresponderende chakra.

TABEL 1 RELATIES DER MERIDIANEN
MeridiaanOrgaanSysteemGebit
LongLongImmuunsysteem14,15,24,25,36,37,46,47
Dikke darmDikke darmLymphesysteem14,14,24,25,36,37,46,47
MaagMaagPH regulatie16,17,26,27,34,35,44,45
MiltMiltPancreasVegetatief zenuwstelsel16,17,26,27,34,35,44,45
HartHartGevoelswereld18,28,38,48
Dunne darmDunne darmPsyche, stemming18,28,38,48
BlaasBlaasSexualiteit11,12,21,22,31,32,41,42
NierNierElektrolytenhuishouding11,12,21,22,31,32,41,42
KriBloedvatenDoorbloeding, vitaliteit
DriHormonenEndocriensysteem18,28
GalGalVetstofwisseling13,23,33,43
LeverLeverEiwitstofwisseling13,23,33,43


TABEL 2 RELATIES DER MERIDIANEN
MeridiaanAquarius ChakraWervelkolomPositief kenmerk
Long8Kosmische passageTh2, Th3Verstandig
Dikke darm10Derde oogC6, C7, L4, L5Contakt zoeken
Maag3Plexus solarisTh12Creatief
Milt4MiltTh11Nieuwsgierig
Hart5HartTh5, Th6Opgewekt
Dunne darm6ThymusC7Fantasierijk
Blaas7KeelC1Vitaal
Nier1NierL2Sterke wil
Kri2aSeksualiteit vrouwTh4Gemotiveerd
Dri2bSeksualiteit manC2, C3Ambitieus
Gal9EpifyseTh10Nadenkend
Lever11KruinTh9Sensibel


TABEL 3 RELATIES MERIDIANEN EN PSYCHE
MeridiaanHoofdemotieOverdrijving(E volheid)Tegendeel(E leegte)
LongVerdrietDepressieRusteloosheid
Dikke darmRigideAfhankelijkTreurig
MaagOverbezorgdSchizofreenVerslaving
MiltGebrek zelfvertrouwenOngeduldigNeurose
HartGekwetstManieMelancholisch
Dunne darmKwetsbaarHysterieFrustratie
BlaasBesluiteloosAgressiefVerdringen
NierAngstZorgenAngsten
KriOnderdrukte emotieBelastingenVrees
DriZwaarmoedigHaatAfgunst
GalVerbitteringSchuldgevoelWoede
LeverBoosheidKommerDriftig


TABEL 4 RELATIES MERIDIANEN EN BASISBEHOEFTEN
MeridiaanBasisbehoeften
LongBegrip
Dikke darmWaardering
MaagGeruststelling
MiltVertrouwen
HartZorg
Dunne darmErkenning
BlaasGoedkeuring
NierBevestiging
KriRespect
DriAanmoediging
GalAcceptatie
LeverBewondering


Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012