Diagnose & Therapie
 
Wat is Prognos                          
Ruimtevaart technologie        
Oosterse wijsheid                    
Regulier en alternatief              
Diagnose en Therapie                
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2015
Integrale Diagnose- en Therapiemodule van Prognos
Als we weten welke meridianen zijn verstoord, is de volgende stap het opsporen waardoor deze verstoring is opgetreden. Door specifieke signalen (Diagnose Frequentie Spectra) toe te voegen die corresponderen met oorzaken van klachten, en vervolgens de reactie van de meridianen op dit signaal vast te stellen, kan men bepalen wat deze verstoring heeft veroorzaakt. In grafieken is af te lezen welke organen en systemen de meeste storing hiervan ondervinden. Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn virussen; bacteriën, schimmels, parasieten, toxische belasting, psyche, gebit, geopathische belasting/elektrosmog, miasmata, littekens, verstoringen van hersenkernen, hormonen/neurotransmitters, vitaminen/mineralen, matrix, chakra's, basisbehoeften, allergie/NAVO, immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel.Oorzaak en gevolg zijn soms nauw met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, een tekort aan vitaminen/mineralen of een verstoring van de hormoonbalans zijn veelal een gevolg maar kunnen ook primair optreden. Een allergie kan het gevolg zijn van een darmdysbiose, wat het gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is ontstaan door een verzwakt immuunsysteem ten gevolge van een verstoring van de longmeridiaan, hetgeen is voortgekomen uit onverwerkt verdriet.
Niet te onderschatten oorzaken van verstoringen zijn (niet verwerkte/ongeïntegreerde) emoties en virussen. Langdurig bestaande emoties kunnen veranderingen in de hersenkernen geven, die met bepaalde middelen omkeerbaar zijn. Zolang deze veranderingen bestaan, hebben deze invloed op ons gedrag en onze gezondheid. Virussen kunnen als "einzelsegmenten" - kleine fragmenten - aan het DNA/RNA blijven hangen en daar continu storen. Juist hieraan wordt in het reguliere circuit weinig aandacht besteed, terwijl dit essentieel is om een structurele verbetering te krijgen. Ook in het alternatieve circuit worden soms symptomen bestreden en blijft de diepste oorzaak vaak verborgen. Zoals eerder gezegd lopen oorzaak en gevolg in elkaar over en is er geen absoluut onderscheid.Met behulp van PROGNOS en de "Integrale Diagnose en Therapiemodule" (IDT) kunnen de oorzaken van de klachten snel en betrouwbaar worden opgespoord. Op basis daarvan kan voor een effectieve therapie worden gekozen.

De IDT module bevat 105 zeer effectieve gedigitaliseerde signalen (Therapie Frequentie Spectra) om de geconstateerde oorzaken te elimineren.
IDT Module Prognos aanschaffen
Met behulp van PROGNOS en de "Integrale Diagnose- en Therapiemodule" (IDT) vindt de behandelaar snel en betrouwbaar de oorzaken van de klachten en kan op basis daarvan een effectieve therapie inzetten. Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012