bij Prognos Nederland BV
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
High-tech gezondheids computeranalyse systeem
Prognos is een computergestuurd meetsysteem voor diagnose en behandeling van chronische klachten. Het is het originele systeem van de Russische ruimtevaart! Het is een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Systematisch wordt de oorzaak van klachten vastgesteld en de optimale therapie bepaald.

In de Benelux werken ca 150 behandelaars met het prognossysteem.

Prognos is DIN EN ISO gecertificeerd volgens de nieuwste normen van 2017.

Prognos is een uit de ruimtevaart geneeskunde afkomstig meetsysteem, waarvan in deugdelijk wetenschappelijk onderzoek, onder andere aan de Portland State University te Oregon is aangetoond dat de metingen betrouwbaar zijn. Zie www.pubmed.com:Colbert,Oregon voor het originele onderzoek, of download het hele onderzoek.


Prof. Rosanov met Martin Möhrke en Eric van Schijndel tijdens het Medprevent Kongress, Hof Duitsland Januari 2015.

Prof Rosanov:TV Uitzending RTL 4:Eric van Schijndel over de IDT module:


Dr. Med. Johannes Wilkens:


Dr. Med. Dent. Prof. Dr. Volland


Prognos is een uitstekend hulpmiddel bij het vaststellen van oorzaken van klachten en het bepalen van effectieve therapie. Prognos is het eerste gezondheidssysteem dat de reguliere en de complementaire geneeskunde met elkaar verbindt en een brug slaat tussen de Oosterse energetische logica en de Westerse geneeskunde op basis van "meten is weten". Het is de unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie.

Met Prognos kunt u uw huidige therapie en de daarmee te behalen resultaten verbeteren.

Prognos wordt op dit moment in meer dan 55 landen toegepast met 5000 gebruikers in het "complementaire" maar ook in het reguliere circuit.

De oorzaken achter de symptomen komen eenvoudiger en sneller aan het licht, zodat de klachten doeltreffend te bestrijden zijn. Doordat de behandeling zich richt op de oorzaken en niet op de symptomen, neemt de effectiviteit van de behandeling toe en worden er sneller resultaten geboekt. Dit resulteert in tevreden patiënten, die zich daarover zullen uitspreken bij anderen. Dankzij Prognos zult u moeiteloos en met veel plezier uw praktijk kunnen voeren.

Op deze website wordt uitgelegd hoe Prognos werkt en kan worden toegepast om de gezondheid van mensen te bewaken en te bevorderen.

De medewerkers van Prognos Nederland zijn gediplomeerd medisch adviseur (Medizin Produkt Berater) wat een wettelijke vereiste is bij het leveren van medische apparatuur.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012