bij Prognos Nederland BV
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Praktijken
Hier kunt u praktijken vinden die Prognos gebruiken in België.

België
Voor binnen België:

Voor buiten België:
Of kies zoeken op trefwoord:< Prognos praktijken zoeken in Nederland.

IDT Module Prognos aanschaffen
Met behulp van PROGNOS en de nieuwe "Integrale Diagnose- en Therapiemodule" (IDT) kunnen de oorzaken van de klachten snel en betrouwbaar worden opgespoord. Op basis daarvan kan voor een effectieve therapie worden gekozen. Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012