Wat kan Prognos voor u betekenen?
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Doel: gezond zijn                    
Diagnose: oorzaken                 
Therapie: herstel                    
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Patiënten informatie
Diagnose: op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het PROGNOS-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. De nieuwste versie van de Prognos software maakt het mogelijk op 1 hand, 6 meridianen te meten. Dit blijkt zeer effectief te zijn en bespaart veel tijd. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde, Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 19 meetbare oorzaakcategorieën zijn:

1.Schimmels8.Gebit15.Matrix
2.Virussen9.Psyche/Emoties16.Basisbehoeften
3.Bacteriën10.Hersenkernen17.Allergie/NAVO
4.Parasieten11.Miasmes18.Immuunsysteem
5.Toxische belasting12.Chakra's19.Autonome-
6.Geopathie/Elektrosmog13.Hormonen    zenuwstelsel
7.Littekenstoring14.Vitam./Miner./Aminoz.
De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Verder naar Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Informatie en afspraken:
U kunt hier naar een praktijk zoeken en met hen contact opnemen voor meer informatie.

Zoek een praktijk bij u in de buurt.
Voor meer informatie
(voor behandelaars)
over Prognos neemt u contact op met:


Dhr. Martin Möhrke, Directeur
Prognos® Nederland BV
Postbus 7275
3280 AB Numansdorp
Tel.: +31 186 680 670
Fax.: +31 877 844 232
Contact / email informatie
Route

Stage praktijk:

Dhr. Eric van Schijndel, acupuncturist
Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen
Prinses Julianastraat 45
2671 EH Naaldwijk
Tel.: +31 174 670 590
www.nceg.nl
Route
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012