Wat kan Prognos voor u betekenen?
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Doel: gezond zijn                    
Diagnose: oorzaken                 
Therapie: herstel                    
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Praktijken
Er zijn diverse behandelaars die gebruik maken van het Prognos systeem. Op deze site kunt u hun praktijken op een eenvoudige wijze vinden.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Patiënten informatie
Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de behandelaar het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties. Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong toegediend worden. De patiënt ontvangt aan het eind van de behandeling van de behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat. Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Enkele voorbeelden

Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met PROGNOS kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

  • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.

  • Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overacticviteit.

  • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog of geopathie belasting met invloed op de hersenen.

  • Een allergie is een storing van het immuunsysteem onstaan door één of meerdere van de 19 oorzaakcategorieën die met het PROGNOS-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.

  • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.

  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met PROGNOS, ontstaan kan zijn.

  • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.

  • Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.

  • Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 19 oorzaakcategoriën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing..

Informatie en afspraken:
U kunt hier naar een praktijk zoeken en met hen contact opnemen voor meer informatie.

Zoek een praktijk bij u in de buurt.
Voor meer informatie
(voor behandelaars)
over Prognos neemt u contact op met:


Dhr. Martin Möhrke, Directeur
Prognos® Nederland BV
Postbus 7275
3280 AB Numansdorp
Tel.: +31 186 680 670
Fax.: +31 877 844 232
Contact / email informatie
Route

Stage praktijk:

Dhr. Eric van Schijndel, acupuncturist
Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen
Prinses Julianastraat 45
2671 EH Naaldwijk
Tel.: +31 174 670 590
www.nceg.nl
Route
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012